Klangmassage

klangmassage

Klangmassage er en massage- og terapiform, hvor man benytter klangskåle (syngeskåle), som placeres på og rundt om kroppen, mens klienten ligger ned på en behandler-briks eller på et underlag på gulvet. Skålene slås blidt an, hvorved lyd og vibrationer forplanter sig i kroppen. Dette sker både via knogler og hud (kinæstetisk) og via hørelsen (auditivt).

Man kan tale om, at man får et “klangbad” i smukke, behagelige og afbalancerede klange, som tilsyneladende arbejder på flere niveauer.

Klangskålene er konstrueret således, at vibrationerne mere bevæger sig nedad og ind i kroppen end ud i rummet, som ved almindelige syngeskåle. På denne måde opnås en mere koncentreret lydbehandling, som mere specifikt går direkte ind og arbejder på følgende planer:

  • Energetisk: F.eks. arbejdes der ud fra chakraerne, som er vores energicentre og forbindelsen mellem krop og sjæl, og der arbejdes med hele energifeltet i form af auraen.
  • Det psykiske og mentale felt: Behandlingen virker automatisk mentalt aktiverende – f.eks. billedskabende
  • Det fysiske felt: Dvs. det kropslige arbejde ved at behandlingen virker afslappende og ved at vibrationerne påvirker cellerne og vandet i kroppen.
  • Hjernebølgeaktiviteten: Ved behandlingen bevæger man sig fra betabølgeniveau til en overvægt af alfabølger eller dybere samt afbalancering af højre-venstre hjernehalvdel og sammenkoblingen mellem dem.
  • Nervesystemets balance: Skaber sansynligvis balance i det autonome nervesystem, som bl.a. styrer vores vejrtrækning, puls m.m.
  • Hjertet og blodtrykket: Påvirker hjertefrekvensen ved at sænke hvilepulsen.

Bestil en klangmassage behandling på mobil: 23 82 85 82 eller mail: mail@musart.dk